ประติมากรรม "ไฟแดงเสือเขี้ยวดาบ"

เสือเขี้ยวดาบ
รูปเสือเขี้ยวดาบ
ปั้นเสือเขี้ยวดาบ
แต่งเสือเขี้ยวดาบ
หน้าเสือเขี้ยวดาบ
แต่งเสือเขี้ยวดาบ
วัดเสือเขี้ยวดาบ
ดูงานเสือเขี้ยวดาบ
ถ่ายกับเสือ
ชี้แจงเสือเขี้ยวดาบ
ดูงานเสือเขี้ยวดาบ
ชมเสือเขี้ยวดาบ
เสือเขี้ยวดาบ
แต่งเสือเขี้ยวดาบ
เสือเขี้ยวดาบ
แต่งเสือเขี้ยวดาบ
เสือเขี้ยวดาบ
เสือเขี้ยวดาบ
เสือเขี้ยวดาบ
ย้ายเสือเขี้ยวดาบ
ยกเสือเขี้ยวดาบ
ยกเสือเขี้ยวดาบ
ขี่เสือเขี้ยวดาบ
ยกเสือเขี้ยวดาบ
วางเสือเขี้ยวดาบ
แยกเสือเขี้ยวดาบ
แยกเสือเขี้ยวดาบ
แนวความคิดในการสร้างสรรค์
ประติมากรรม "เสือเขี้ยวดาบ"โดย นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่


จังหวัดกระบี่มีการขุดพบซากดึกดำบรรพ์ของเสือเขี้ยวดาบเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

เสือเขี้ยวดาบเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ เลี้ยงลูกด้วยนม สูญพันธุ์ไปเมื่อ 10,000 ปี มีลักษณะคล้ายเสือและสิงโต ขาหน้ายาวกว่าขาหลังและหางสั้น เขี้ยวดาบที่ขุดพบยาวประมาณ 25 - 30 cm. มีลักษณะแบนและโค้งแบบมีดดาบ (ดังนั้นจึงเป็นที่มาของคำว่า "เสือเขี้ยวดาบ")

ประติมากรรมนี้จึงแสดงให้เห็นถึงความรู้เกี่ยวกับสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่เคยมีมาในอดีต และสื่อให้เห็นว่าพื้นที่ในจังหวัดกระบี่เคยมีเสือโคร่ง เสือดำอยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นสื่อการเรียนรู้ของผู้คน เยาวชนและนักท่องเที่ยวที่พบเห็น และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย

ประติมากรรมนี้ตั้งแสดงอยู่ที่ ถ.มหาราช ซึ่งปัจจุบันนี้เรียกว่า "สี่แยกเสือเขี้ยวดาบ" (ไฟแดงเสือเขี้ยวดาบ)อาทร บุญพ่อมี
ประติมากร